Gwarancja

Sea To Summit gwarantuje, iż oferowane produkty są pozbawione wad oraz wykonane tak aby zachowały żywotność w codziennym użytkowaniu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem. Dodatkowo gwarancja nie obejmuje także zużycia materiałów wynikających z długotrwałęgo użytkowania lub warunków otoczenia.

Odpowiedzialność Sea To Summit ogranicza się do napraw lub wymiany uszkodzonego produktu oraz zwrotu pieniedzy w wysokości nie przekraczającej wartości produktu. Ostateczną decyzję w sprawie produktów podejmuje dział reklamacji.

Aby skontaktować się z nami w sprawie gwarancji kliknij tutaj.